Elektrolux och Whirlpool vinner gemensamt mål om statligt stöd

Tribunalen: Tribunalen ogiltigförklarar kommissionens beslut 2009/485/EG om det statliga stöd som Frankrike planerar att genomföra till förmån för företaget FagorBrandt.

Rättsområde: Statligt stöd