Elöverkänslighet inte skäl att hålla barn hemma från skolan

Ett tioårigt barn har aldrig gått i skola eftersom föräldrarna menar att barnet lider av elöverkänslighet och inte kan vistas där. Förvaltningsrätten konstaterar nu att Barn- och utbildningsnämnden i kommunen gjorde rätt att kräva föräldrarna på ett vite om 150 kronor per vårdnadshavare och för varje dag som eleven inte kommer till skolan.