Elverket fick inte tillträde till fastighet

Hovrättsdom: Elverket hade ansökt om handräckning för att få tillträde till en fastighet i Vallentuna. Tingsrätten gav verket rätt med hänvisning till NÄT 2009 K, men enligt hovrätten kan inte sådana allmänna avtalsvillkor reglera förhållandet till en fastighetsägare.

Rättsområde: Fastighetsrätt