Ersättning för oförutsedda skador fastställs

MÖD: Domen som ger två fastighetsägare viss ersättning för oförutsedda skador efter Hornborgasjöns restaurering fastställs. Deras skadeberäkning godtas inte.

Rättsområde: Miljörätt