Ersätts för avslutande möte med ung klient

Kammarrättsdom: Advokaten får ersättning för tre timmars tidsspillan och kostnader för 16 mils resa med egen bil för ett avslutande möte med sin unga klient i ett LVU-mål. Det är skäligt att advokaten ges möjlighet att vid ett personligt sammanträffande informera om förvaltningsrättens dom och besvara eventuella frågor, anser rätten.

Rättsområde: Socialrätt, Allmän processrätt