”Ett osäkert rättsläge har blivit säkert”

DOMAR SOM FORMADE ARBETSRÄTTEN. Det var inte diskriminering när Försäkringskassas avslutade en provanställning med motivering att frånvaro på grund av föräldraledighet gjorde det svårt att bedöma handläggarens insatser. Däremot har handläggaren blivit missgynnad i strid med föräldraledighetslagen.