Ettåring får skadestånd från mammans mördare

Hovrättsdom: Det ligger i sakens natur att ett barn som mister sin förälder på det sätt som den ettåriga flickan gjort måste ha tillfogats psykiska besvär. Flickan är därför berättigad till skadestånd anser hovrätten och ändrar tingsrättens dom.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Brott mot person