Beslut: Lex Laval strider mot strejkrätten

LO och TCO får medhåll från den Europeiska sociala kommittén. Jo, Lex Laval kränker förhandlingsrätten och strejkrätten i den Sociala stadgan och missar att skydda utländska arbetstagare från att behandlas sämre än inhemska. - Det här visar att EU-domstolens Lavaldom är feldömd, säger Samuel Engblom, TCO:s chefsjurist.