EU-domstolen prövar österrikisk resetvist

EU-domstolen: I ett förhandsavgörande till en österrikisk domstol tolkar nu EU-domstolen förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Rättsområde: Allmän processrätt, Övrig EU-rätt