EU-domstolen tolkar momsdirektivet

EU-domstolen: En begäran om förhandsavgörande avseende tolkningen av momsdirektivet hade framställts i två mål i rumänsk domstol som gällde fastställelse av den moms som skulle erläggas då parterna inte reglerat detta när priset för den levererade varan avtalades.

Rättsområde: Mervärdesskatt, EU-skatterätt