EU förbjuder aggressiv marknadsföring

EU-domstolen: Det är förbjudet att få konsumenter att tro att de har vunnit ett pris, när dessa i själva verket först måste betala för att få vet om de vunnit eller för att få priset.

Rättsområde: Konsumentskydd, EG-rätt