EU förbjuder grekiska bolagsregler

EU-domstolen: Grekiska regler om förhandstillstånd för förvärv av rösträtter i vissa strategiska aktiebolag strider mot EU:s regler om fri etableringsrätt.

Rättsområde: Fri rörlighet för kapital