EU kräver skadestånd av kartellföretag

EU-domstolen: Kommissionen ansåg att man lidit ekonomisk skada vid renoveringen av ett antal EU-byggnader. Detta då flera av underleverantörerna tidigare dömts av kommissionen för olaglig kartellbildning.

Rättsområde: EG-process