EU-rätten sätter press på svensk diskrimineringsrätt

KOMMENTAR. Av den svenska diskrimineringslagens ordalydelse framstår det som att ”någon” måste ha blivit missgynnad för att det ska kunna bli fråga om diskriminering. Detta har under lång tid kritiserats för att inte vara förenligt med EU-rätten, eftersom det inte är möjligt att angripa diskriminerande åtgärder som saknar en identifierbar missgynnad person.