EU-stridigt vägra SINK-beskattad avdrag

Kammarrättsdom: Det strider mot den fria rörligheten för arbetsstagare att vägra en begränsat skattskyldig person avdrag för bostadsräntor och skattereduktion för fackföreningsavgifter.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt