Europafacket: Ja till minimilöner

Europafacket är djupt splittrat i frågan om minimilöner. Det står klart sedan majoriteten medlemmar beslutat sig för att stödja ett tvingade EU-direktiv. Beslutet går på tvärs mot de nordiska facken, som nu har tagit egna kontakter med EU-kommissionen.