Europafacket: Kommissionen måste agera mot kvinnovåld

Alla EU:s medlemsländer måste ratificera ILO:s konvention mot våld i arbetet och den nya EU-kommissionen måste agera blåslampa. Det kräver Europafacket.