EU:s lönetranparens är överstatligt och byråkratiskt

KRÖNIKA. EU-kommissionens senaste initiativ på arbetsmarknadsområdet har passerat under radarn. Det handlar om ett direktiv om lönetransparens som riskerar att påverka vår svenska partsmodell betydligt mer än det uppmärksammade minimilönedirektivet.