Eventuell skada på rennäringen runt om blivande gruva i Fäbodliden ska inte ersättas i förväg

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har idag avgjort ett överklagande från Vapstens sameby om ersättning för att mark tas i anspråk för blivande gruva i Fäbodliden. Bergmästaren hade bestämt ersättningen till ca 1,5 mkr för förlust av renbete och ökade kostnader för renskötsel till följd av gruvområdet. Vapstens sameby överklagade detta och ville ha ersättning även för störningar på…