Facket: Fel att avskeda läkare som dömts för hustrumisshandel

ARBETSRÄTT. En läkare dömdes för misshandel av sin hustru. Han blev avsked men Läkarförbundet menar att arbetsgivaren inte följt tvåmånadersregeln och att avskedandet är ogiltigt.