Facket stämmer städbolag som inte ville förhandla

Två städares fackförening, Göteborgs LS, ville förhandla med städbolaget om arbetsförhållanden och löner. Det ville inte bolaget, som till slut agerade på ett sätt mot städarna som facket uppfattar som avskedande.