Facklig lättnad över nytt minimidirektiv i EU

EU har beslutat om ett nytt direktiv om minimivillkor för arbetstagare. I Sverige dras en lättnadens suck: Direktivet inkräktar inte på den svenska modellen och kollektivavtalen.