Fakturaköpare får betala för fel i markentreprenad

Hovrättsdom: Kvinnan övertog fakturan från makens bolag och får nu stå för de fel han gjorde i markentreprenaden hos villaägaren. En näringsidkare inte ska kunna undandra sig betalningsansvar genom att styra betalningarna till annan. Att en tredje part betalade fakturan har ingen betydelse.

Rättsområde: Allmän förmögenhetsrätt, Köprätt, Fordringsrätt