Fälls för fortkörning trots att Trafikverket inte utfärdat föreskrifter

Hovrättsdom: Åklagaren uppgav att fortkörningen skett i strid mot Vägverkets föreskrifter trots att verket upphört. Tingsrätten friade från hastighetsöverträdelse eftersom det stred mot legalitetsprincipen att döma. Hovrätten ändrar och dömer mannen. Vid tiden för körningen hade inte Trafikverket utfärdat några nya föreskrifter och Vägverkets föreskrifter hade inte upphört.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott