Fängelse för trafikinspektör fastställs

HD-dom: Trafikinspektören godkände körskoleelever mot betalning och dömdes för detta för grovt mutbrott. De personer som anvisade eleverna och betalade inspektören dömdes för grov bestickning. Samtliga fick fängelse. HD fastställer nu domen i stort.

Rättsområde: Brott mot samhället