Får sjukersättning efter långvarig sjukdom

Kammarrättsdom: Efter flera års arbetsoförmåga får kvinnan rätt till hel stadigvarande sjukersättning. Till skillnad från underinstanserna anser kammarrätten att hon inte klarar något arbete.

Rättsområde: Socialförsäkringsrätt