Fasadreklam krävde bygglov

Mmd: Mark- och miljödomstolen fastställer nämndens beslut att påföra bolaget byggnadsavgift för att olovligen ha satt upp en skylt på fasaden. Fasadreklamen hade satts upp med skruvar och ansågs därför inte vara tillfällig utan bygglovspliktig. Fönsterreklamen krävde dock inte bygglov.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt