Fastighetsbolag får inte kameraövervaka torg

Kammarrätten: Det kommunala fastighetsbolaget får nej till kameraövervakning av Vårväderstorget i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg. Platsen är visserligen brottsutsatt men behovet av övervakning väger inte tyngre än integritetsintresset.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt