Fem år för elevassistent som våldtog elev

Hovrättsdom: En 45-årig elevassistent dömdes av tingsrätten för bland annat våldtäkt. De olika sexbrotten begicks mot elever på en gymnasiesärskola. Hovrätten fastställer domen i stort, men sänker straffet till fem års fängelse.

Rättsområde: Brott mot person