Fem år för misshandel av baby

Hovrättsdom: Tingsrätten kom fram till att pappan misshandlat den halvårsgamla sonen. Han dömdes för synnerligen grov misshandel och grov misshandel till fem års fängelse. Hovrätten ändrar och anser att den grova misshandeln ska bedömas som av normalgraden.

Rättsområde: Brott mot person