Fem års utvisning för grov stöld

Hovrättsdom: Tingsrätten dömde två litauiska medborgare för grov stöld och bestämde utvisningen till tio år. Hovrätten anser att utvisning i fem år är tillräckligt.

Rättsområde: Egendomsbrott, Utvisning p.g.a. brott