Femåring berättigad till personlig assistans

Kammarrättsdom: En snart femårig flicka med tuberös skleros får efter överklagande rätt till personlig assistans. Hennes hjälpbehov bedöms ha den omfattning som Försäkringskassan kom fram till i samband med en ansökan om assistansersättning.

Rättsområde: Socialrätt