FI överklagar Pernilla Ström-domen

Överklagande: Kammarrätten upphävde beslutet att inte godkänna Pernilla Ström som ledamot i E. Öhman J:or Fonder. Finansinspektionen har nu överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt