Fick insiderinformation vid möte – sålde samtidigt aktier

Tingsrättsdom: Under pågående styrelsemöten har styrelseledamoten, vid vilken han fått del av insiderinformation, handlat och försökt att handla med aktier i bolaget. Han döms för grovt insiderbrott och försök till samma brott.

Rättsområde: EKO-brott