Fick inte överklaga vindkraftpark i Hanöbukten

HD-beslut: Varken de boende vid kusten eller en ideell förening har haft rätt att överklaga tillståndet till en vindkraftpark med 83 vindkraftverk i Hanöbukten. Det är alltför långa avstånd från fastigheterna till vindkraftparken. Och föreningen uppfyller inte reglerna om medlemsantal eller verksamhetstid och anses inte heller bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den representerar allmänheten för att bevaka allmänna naturskydds- och miljöskyddsintressen.

Rättsområde: Miljörätt