Fler kan få rätt till förlängd sjukpenning

Försäkringskassan har hittills nekat alla lindrigt sjuka personer förlängd sjukpenning trots att deras sjukdomstillstånd kan förvärras av arbete. Men efter en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen kan nu reglerna luckras upp.