Flygpassagerare kompenseras för nekad ombordstigning

EU-domstolen: I två fall förklarar nu EU-domstolen att passagerare som nekats ombordstigning på sitt flyg har rätt till kompensation. Rätten gäller inte bara när det skett en överbokning, utan även när det sker av driftsorsaker.

Rättsområde: Övrig EG-rätt