FN: Anpassningar borde ha utretts mer av Södertörn

KOMMENTAR. FN-kommittén fastslog i sitt beslut att alla tre inblandade svenska statliga aktörer gjorde fel i det fallet då Södertörns högskola inte anställde en döv lektor eftersom anpassningsåtgärderna skulle ha blivit för dyra. Det är en konventionsfäst rättighet att funktionsnedsatta arbetstagare ska erbjudas rimliga anpassningsåtgärder för att kunna delta i arbetslivet som andra, skriver Lag & Avtals expertkommentatorer.