FN kritiserar AD och DO

Det var fel av Arbetsdomstolen att tillåta diskriminering av en döv lektor på en högskola med hänvisning till att de anpassningsåtgärder som skulle behöva göras var för dyra, det fastslår den FN-kommitté som övervakar efter­levnaden av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.