Fogdens delgivning räknas inte

HD-beslut: En delgivning av en verkställighetsförklaring genom Kronofogdemyndighetens försorg är inte en delgivning i Luganokonventionens mening. Mannens ansökan om ändring av beslutet har därför inte skett för sent.

Rättsområde: Allmän processrätt