Fogdens försäljning av stöldgods ska prövas

HD-beslut: Kronofogdemyndigheten gjorde sig enligt hovrätten inte skyldig till något fel när den auktionerade ut en stulen båt. Därför fick de försäkringsbolag, som ersatt tidigare ägare, inget skadestånd av staten. Nu ska Högsta domstolen pröva målet.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Utsökningsrätt