Folksams varumärke upphävs delvis

Tingsrättsdom: Folksam stämde norska Folkia för varumärkesintrång, och fick delvis rätt. Men samtidigt biföll tingsrätten en del av Folkias genkäromål och upphäver nu Folksams varumärkesregistrering för ett antal varuklasser.

Rättsområde: Varumärkesrätt