Fontana får behålla GRECO TAVERNA

Tingsrättsdom: Nordex Food hade yrkat att Fontana Foods svenska varumärke GRECO TAVERNA, som används på olika ost- och mjölkprodukter, ska hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga.

Rättsområde: Varumärkesrätt