Foodora och Transport tecknar kollektivavtal

Efteer ett års förhandlingar är nu Transportarbetareförbundet och matbudsföretaget Foodora överens och tecknar kollektivavtal.