För hög promillehalt för skyddstillsyn

Hovrättsdom: En frivårdspåföljd är inte tillräckligt ingripande för en kvinna som körde bil med 1,5 promille i blodet. Hon ska därför dömas till fängelse.

Rättsområde: Trafikbrott