Föräldraansvar kan innebära visst våld och tvång

Hovrättsdom: En pappa som åtalades för bland annat misshandel av sin sjuårige son frias av båda instanserna. Även om utdragningen av en lös tand uppfyller rekvisiten för misshandel ligger åtgärden inom föräldraansvaret.

Rättsområde: Brott mot person