Föräldraledig handläggare var inte diskriminerad

Det var inte diskriminering när Försäkringskassan avslutade en prov­anställning med motiveringen att från­varo på grund av föräldraledighet gjorde det svårt att bedöma hand­läggarens insatser.