Förändringar i konkurshandläggningen föreslås

Handläggningen av konkursärenden kan göras mer effektiv. Det menar Domstolsverket och Kronofogden i en rapport som nu lämnats till regeringen.