Förbud mot tillståndslös verksamhet alltför ingripande

Mmd: Förbudet för bolaget att bedriva den miljöfarliga verksamheten utan tillstånd är alltför ingripande och upphävs därför. Efter många år pågår nu en tillståndsprövning.

Rättsområde: Miljörätt