Förbud påstå att Galieve "lindrar efter tre minuter"

Marknadsdomstolen: Men läkemedelsföretaget bedöms ha stöd i produktresumén för påståenden om "snabb och effektiv lindring".

Rättsområde: Marknadsrätt